3 augustus 2022

Hoe financiering krijgen voor een wasserette?

Financiering van een wasserette

Wanneer u een wasserette wilt openen, zijn er verschillende beperkingen waarmee u rekening moet houden, zoals de financiering van uw wasserette. Dit soort projecten vergt namelijk vaak een eerste initiële investering voordat het later rendabel kan zijn. Wat zijn nu de manieren om uw project te financieren? Welke uitgaven zijn te verwachten? Hoe kunt u financiering krijgen voor een wasserette? Wij leggen alles uit!

Wat zijn de manieren om uw project te financieren?

De beste manier om financiering voor een wasserette te krijgen is via een instelling die gespecialiseerd is in het verstrekken van leningen, meestal een bank. De bank zal het leningsvoorstel en de aanvraag bestuderen en, als zij de aanvraag relevant vindt, de financiering van de wasserette in de vorm van een lening ter beschikking stellen. 

Een lening moet natuurlijk terugbetaald worden en kan een voorschot vereisen. Bovendien is het belangrijk dat u uw project goed van tevoren hebt voorbereid, anders kan de bank weigeren het gewenste bedrag ter beschikking te stellen. 

Naast banken zijn er alternatieve financieringswijzen, zoals crowdlending, dat erin bestaat een beroep te doen op de investering van verscheidene personen om van een participatielening te profiteren. Ook hier kan het zijn dat een deel van de som met eigen middelen gefinancierd moet worden, wil men het gewenste doel bereiken.

Wat zijn de kosten voor de financiering van een wasserette?

Verschillende uitgaven zullen worden gedekt in het kader van de financiering van een wasserette. Alleen door met deze toekomstige uitgaven rekening te houden, kunt u weten hoeveel u nodig zut hebben.

De lokalen en de werkzaamheden

Allereerst hebt u een plaats nodig waar u het materiaal ter beschikking kunt stellen van uw klanten. Het kan een kiosk zijn en de bouw daarvan zal enige kosten met zich meebrengen, of het kan een ruimte zijn. Afgezien van de huurkosten, die in de bedrijfskosten zullen worden opgenomen, is het vaak nodig om werken uit te voeren. Het loodgieterswerk en de elektriciteit moeten misschien worden herzien, maar dat geldt ook voor het algemene uiterlijk van het pand, om het naar het gewenste imago te brengen. 

Het materiaal

Dan zijn er nog de materiaalkosten, d.w.z. wasmachines, drogers, betaalcentrales, meubilair en alle andere apparatuur die zich in de lokalen kan bevinden. De financiering van een wasserette zal het dus mogelijk maken de wasserette behoorlijk uit te rusten. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de financiering van de wasserette en moet niet onderschat worden om de toekomstige klanten de gewenste service te kunnen bieden.

Andere uitgaven

Tenslotte vergt het openen van een wasserette ook extra kosten, zoals de eerste huur, borgsom, kosten voor het opstarten van het bedrijf, bedrijfskapitaal, communicatie- en reclamekosten, enz. Met deze andere uitgaven moet ook rekening worden gehouden bij de financiering van uw wasserette.

Er zijn enkele manieren om de uitgaven te beperken en om verstandiger keuzes te maken dan anderen, zoals de status van de vennootschap of de terugbetaling van de btw. Het is dus raadzaam om van meet af aan de hulp van een boekhouder in te roepen, om meteen de juiste keuzes te maken.

Hoe financiering krijgen?

Tenzij u al een succesvolle zaak hebt opgezet, is het verkrijgen van financiering voor een wasserette niet zo eenvoudig als naar uw bank gaan en om het geld vragen. Er zal een bedrijfsplan moeten worden opgesteld. Het bedrijfsplan is een document waarin het ontwikkelingsproject van een bedrijf nauwkeurig wordt geformaliseerd. Het bepaalt de te bereiken doelstellingen en de middelen om die te bereiken. Dit document zal helpen bij het verkrijgen van financiering voor een wasserette, want het zal de bank geruststellen over de ernst van de aanpak en de deugdelijkheid van het project.

Bovendien is het aan te bevelen dat u een persoonlijke bijdrage hebt die u kunt investeren. Daardoor zal de bank zich zekerder voelen en dus meer bereid zijn financiering te verlenen voor de wasserette. Hoe groter de persoonlijke inbreng, hoe groter de kans dat het project wordt gerealiseerd.

Bovendien moet men niet aarzelen om verschillende banken te benaderen om financiering voor zijn wasserette te krijgen. Dit verhoogt de kansen op een positief antwoord en maakt het ook mogelijk een zo aantrekkelijk mogelijke leningrente te bedingen om het bedrag van de lening te verminderen.

U wilt investeren in een automatische wasserette van Wash ME?

Ontdek ons Bedrijfsmodel